Branding, UI design & UX Platform Magnius

Magnius

Magnius is een start-up FinTech bedrijf dat de wereld van PSP's wil veroveren. Een white label Intelligent Payment Platform voor Banken, PSPs en Merchants. Mij werd gevraagd om het platform, de website en de identiteit van Magnius vorm te geven.

Mijn rol

Lead Design

Website

Datum

Q1 2020 - Q4 2020

Uitdagingen

Een platform dat op een paar basis functionaliteiten nog volledig moet worden vormgegeven. Ingewikkelde vraagstukken, complexe functionaliteiten en processen in combinatie met de uitdagende wereld van FinTech maakte het project van grote omvang. Niet 1, maar 2 soorten dashboards moesten worden ontworpen; een voor de merchant en een voor de PSP kant. Daarnaast moest de Check-out page, de website van Magnius zelf en de complete huisstijl onder de loep worden genomen.

UX & UI Proces

Er werd gestart met het neerzetten van een sterke identiteit en huisstijl. Vanuit deze stijl kon het platform en de website worden gemaakt. Een aantal merchants werden geïnterviewd over het gebruik van hun huidige PSP. Welke functionaliteiten vinden ze erg belangrijk? Welke functionaliteiten worden er gemist? etc. Op basis van deze interviews werd er een duidelijker beeld geschept over de "needs" van de toekomstige gebruiker. Aan de hand van deze interviews werden user stories ontwikkeld. Deze geven houvast tijdens het ontwikkelen van alle producten. In nauwe samenwerking met de developers en sales director werden allen functionaliteiten onder de loep genomen en geprioriteerd. Een aantal grote brainstormsessies die verspreid werden over het jaar, gaven inzicht hoe het platform in de basis structuur moest krijgen. Aan mij de taak om deze structuur logisch te maken en uit te werken door middel van site-maps, flowcharts & wireframes. Aan de had van deze structuur werd uiteindelijk de UI ontworpen.

Oplossingen

Over de exacte oplossingen en functionaliteiten kan ik helaas weinig kwijt, dit staat onder een geheimhoudingsverklaring. Onderstaande afbeeldingen geven een impressie van het product, dat momenteel nog wordt gebouwd en afgerond.