Branding, fotografie & webdesign

Het expertisecentrum

Ellen van RondOm Podotherapeuten belde mij op en zei "Juliette ik heb een gaaf concept bedacht! Wil je mij helpen dit van de grond te krijgen?". We plande een gesprek in en Ellen vertelde mij dat ze het idee heeft om expertisecentra neer te zetten die gericht zijn op specifieke onderdelen van de voet. Iemand die volledig expert is op het gebied van de enkel&hiel, voorvoet&teen en de achillespees, maar dan out of de box denkt en niet alleen werkzaam is binnen zijn of haar eigen vakgebied. Een expert die ook volledig op de hoogte is wat andere professionals op dat gebied kunnen en daar nauw mee samenwerkt.

Mijn rol

UX Design, fotografie

Website

Datum

2017

Uitdagingen

Grootste uitdaging was om het idee om te zetten naar een daadwerkelijk concept. Het vaststellen van de doelgroep, de markt inzichtelijk te krijgen en het volledig coördineren van het project. Dit is een compleet nieuwe invalshoek in de zorgsector, dus er moest goed gekeken worden naar de behoeftes van cliënte en patiënten die nu niet vervuld worden in de huidige zorg op het gebied van de voet.

UX & UI Proces

We begonnen met een drietal brainstormsessies waarbij diverse collega's van RondOm Podotherapeuten aanwezig waren. Allen met een andere kijk en inzicht op de markt. We gingen diep in op de vraag vanuit de markt en waar de huidige patiënt behoefte aan heeft. De doelen werden geformuleerd en persona's werden vast gesteld. De uiteindelijke persona's die gekozen werden waren Remco, 32 jaar, sporter die graag blessurevrij wilt sporten en zo snel mogelijk van zijn klachten af wilt. Jennifer, 28 jaar een eigenwijze vrouw die altijd denkt het beter te weten en heel internet afzoekt om tot een oplossing te komen en Bob, 38 jaar een slimme en rijke consultant die erg kritisch is op zijn behandeling en zijn geld liever 1x goed uitgeeft.

Welke attributen willen we op focussen en hebben we nodig om het concept een succes te laten worden. De afweging tussen iets wat gewenst is en wat haalbaar is. Het vaststellen wat de invloed kan zijn op patiënt, stakeholders en zorgverleners en welke eigenschappen deze "expert" moet hebben om deze rol te kunnen innemen. Uit deze sessies werden de kernwaarden opgesteld: Duidelijk, flexibel, snel resultaat en gebaseerd op bewijs.Hierna ben ik begonnen met het uitwerken van de huisstijl, de logo's, DTP en ook de bijbehorende fotografie werd verzorgd. Uiteindelijk is dit samengevat in een mooi huisstijlhandboek.

Oplossingen

Aan de hand van de huisstijl zijn er 4 websites ontworpen, waarvan 3 gebaseerd zijn op hetzelfde thema/format. De websites zijn met name gebaseerd op het verschaffen van veel informatie, het duidelijk neerzetten van een nieuw concept en het verleiden tot het maken van een afspraak. Daarbij de persona's altijd in gedachte te houden. Na een jaar lang hard werken aan dit mooie concept kan ik je het eindproduct eindelijk laten zien. Bekijk de huisstijl, fotografie en webdesigns.