UX & UI design of the web-app & native app of Mapiq

Mapiq

Mapiq is een scale-up bedrijf die diverse integraties voor smart buildings samen brengt in één platform. Het platform bestaat met name uit een web-app en een native app. Alles in 1 systeem om er voor te zorgen dat hun slogan werkelijkheid wordt: "Having a great day at work!".

Mijn rol

UX & UI digital product designer

Website

Datum

Feb-Juli 2019

Uitdagingen

De klant van Mapiq is niet direct de gebruiker van Mapiq. De klant (vaak facility managers) is gedreven door het analytische aspect van Mapiq; keuzes maken op basis van real-life data. Echter is de data veel nauwkeuriger en relevanter indien de gebruiker (de medewerkers in het gebouw) de app zo optimaal mogelijk gebruikt. We stelde het doel om (in een x periode*) 1 miljoen actieve gebruikers van Mapiq te hebben. Om dit te realiseren wilden we inzicht krijgen in de gebruiker, de user journey en de behoeftes die zij hebben op de werkvloer: 
  • Welke problemen ervaren medewerkers in een smart building?
  • Wat zijn de behoeftes van deze medewerkers om een "great day at work" te hebben?
  • Hoe zorgen we er voor dat medewerkers de app een aantal keren per dag gebruiken?
 * de exacte doelen zijn geheim

Eerste legde we de focus op het opfrissen en restylen van de huidige interface aan de hand van de nieuwe huisstijl. Ik was verantwoordelijk voor de volledige restyle van de web-app. Na het restylen kon het UX research project in gang gezet worden.

UX & UI Proces

Het UI proces:Voor het doorvoeren van de restyle werkte ik nauw samen met o.a. de product owner, front-end developer en overlegde ik mijn ontwerpen met het design team. De functionaliteiten werden in dit proces niet gewijzigd. Alleen de front-end werd onder de loep genomen. Het UX proces:In mei werd het research team samengesteld. We gingen stapsgewijs te werk om steeds dieper tot de user journey te komen. Eerst werd er een vragenlijst uitgezet om de verschillende gebruikerprofielen in kaart te brengen. Deze werd digitaal verspreid en uiteindelijk geanalyseerd. Hier ontstonden 4 duidelijke profielen uit die ik heb vertaald in 4 persona's.

Na het opstellen van de persona's werd er kwalitatief onderzoek gedaan naar de meest voorkomende problemen op de werkvloer. Waar lopen medewerkers tegen aan? Hoe erg frustreert het en hoe blij wordt je wanneer dit probleem voor je opgelost zou worden? Dit deden we met behulp van kaarten waarop diverse probleemstellingen stonden omschreven. We vroegen mensen hun problemen en behoeftes op de werkvloer te omschrijven. De kwalitatieve data werd daarna verwerkt en geclusterd. Dit resulteerde in een duidelijke flow hoe problemen op de werkvloer ontstaan.

Met 2 designsprints zijn verschillende concepten uitgewerkt en de daar uit voortkomende prototypes werden getest onder meerdere gebruikers. Deze bevindingen zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van het product.

Deliverables

Ik was verantwoordelijk voor de eerste feature die in het nieuwe product moest komen. Deze feature wordt nog gebouwd en is nog vertrouwelijk en daarom (nog) niet mogelijk om te tonen. Op het moment van schrijven wordt er ook nog hard gewerkt aan het totale design van de nieuwe app. We moeten daarom nog even geduld hebben voor het eindresultaat. Naast eerder genoemde activiteiten ben ik ook bezig geweest met de ontwikkeling van een aantal marketing uitingen. Denk aan whitepapers, infographics en social media visuals.